Bestuurlijk

Bestuurlijke diensten
Marquant neemt u praktische en tijdrovende zaken uit handen, zoals het uitroepen en de notulering van algemene ledenvergaderingen en het bijhouden van de ledenadministratie.

 

Voorbeelden van bestuurlijke diensten:

– voorbespreken, uitroepen, bijwonen en notuleren algemene ledenvergaderingen;

– ledenadministratie;

– voeren correspondentie namens de vereniging.